Wat is herroepingsrecht?

Je hebt het recht ons te melden dat je afziet van jouw aankoop binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen en dus zo de overeenkomst te herroepen. Dit recht verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet je ons, AVA nv, Kapelanielaan 6, 9140 Temse, tel. 0800 1 77 99, info@ava.be, via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen